Se även:

tjarstadshembygdsforening.se

  Personer och grupper Sett från väg och sjö    
  Näringsliv

Välkommen till

Rimforsa foto

bildarkiv

Skolor och klasser  
Cirklar och kurser

För att skapa någon form av systematik bland bilderna är de indelade i olika kategorier. Eftersom min mor Asta Fall var Rimforsaortens fotograf under 49 år illustrerar också bildmaterialet en liten orts framväxt med dess folkrörelsepräglade aktiviteter, jubiléer, avtackningar, näringsliv mm.

Bilderna är av mycket varierande kvalitet. Här finns en och annan bild som Asta tog som 13-åring, 1933, med sin första kamera. Bilderna blev små och kallades 'kontaktkopior'. Samtliga kort i detta visningsprogram är i komprimerat jpeg-format av utrymmespraktiska skäl, vilket ger en något sämre kvalitet. Flertalet kort finns vid efterfrågan även i större TIFF-format som ger en bättre bildkvalité.

Mycket arbete återstår med att komplettera bilderna med namn på förekommande personer, plats, förtydligande om händelsen/bilden osv. Det är här ni kommer in, kanske var med, känner igen någon eller har något att berätta.

Ungdomsaktiviteter och sport
 

Jag tar tacksamt emot det Ni har att komplettera, berätta om bilder eller kanske korrigera fel. Meningen är att jag succesivt uppdaterar bildernas texter vartefter. Varje bild har ett namn så var därför noga med att ange bildens namn i era bidrag och kommentarer.
Detta visningsarkiv skulle kunna växa betydligt men jag behöver support med modernare scanningsteknik av negativ.

Min, för ändamålet avsedda mailadress, är rimforsafoto@yahoo.se. Det går naturligtvis bra att även skicka era kommentarer med vanlig post.

Copyright på alla bilder (förutom vykorten)

Ett särskilt tack till Rolf Hallberg som varit mig behjälplig i den digitala teknikens värld.

Peter Fall
Kalmarvägen 34
590 41 Rimforsa